phone604 737 071 emailsvetelska@centrum.cz

Daňové poradenství

Nabízím vám profesionální služby daňového poradce. Využívám všech zákonných možností, jak snížit vaši daňovou zátěž. Se mnou nikdy nebudete platit více, než je nezbytně nutné.

Daňovému poradenství se profesně věnuji již více než 15 let. Za tu dobu jsem svým klientům pomohla ušetřit miliony korun. Ráda pomohu ušetřit také vám.

Poskytuji následující služby, které lze libovolně kombinovat:

Daňové poradenství

Nabízím daňové poradenství - komplexní nebo jen k vybraným oblastem daní. Na základě vašich požadavků a dodaných podkladů z účetnictví prověřím rizikové oblasti vašeho podnikání nebo provedu kontrolu správnosti vedení účetnictví a daňových dopadů provedených operací. To vše buď jednorázově, nebo postupně v průběhu celého zdaňovacího období.

Využitím mých služeb se vyvarujete placení doměrku daně, včetně penalizace, nebo zbytečného zvýšení své daňové povinnosti.

Daňová přiznání

Zpracuji vám přiznání ke kterékoliv dani.  V případě, že mi podklady pro zpracování poskytnete vy, však nezodpovídám za správnost poskytnutých podkladů, ale pouze za správnost samotného daňového přiznání.

Zastoupení před správcem daně

Šetřím váš čas i peníze. Zastoupím vás před správcem daně při všech jednáních a úkonech, které stanovíte v rámci poskytnuté plné moci. Díky naší spolupráci se vyhnete chybám, které byste mohli udělat nedostatečnou znalostí daňových zákonů nebo daňového řádu.

Základní právní služby

Právní rozklady otázek zdanění a postupů správce daně v daňovém řízení, podávání opravných prostředků, posuzování daňových aspektů významných hospodářských operací, daňová supervize, zastupování zahraničních osob při uplatňování nároku na vrácení daně z přidané hodnoty a další.

Vedle daňového poradenství se věnuji také vedení účetnictví nebo zpracování mezd. V případě zájmu o mé služby mě prosím kontaktujte.