phone604 737 071 emailsvetelska@centrum.cz

Ceník

Ceník pro poskytování daňového poradenství v souladu se zák.č. 523/1992 Sb. v platném znění 

 

1)       Zpracování daňových přiznání v souladu s platnou legislativou ČR

 

Název položky

Počet

Cena za položku v Kč

DPFO typ A ( § 6 zák.o DP)

1

500

DPFO typ B včetně výkazů pro SP a ZP

1

od 2 000

DPPO včetně výkazů Rozvaha, Výsledovka, Cash flow

1

od 5 000

Přiznání k silniční dani

1

250 / dopravní prostředek

Přiznání k DPH

1

600

Přiznání ke spotřební dani

1

500

Přiznání k dani dědické

1

1 000

Přiznání k dani darovací

1

1 000

Přiznání k dani z převodu nemovitostí

1

1 000

Přiznání k dani  z nemovitostí

1

500 / nemovitost, minimálně  1 000

2)       Poskytování daňové poradenství v souladu se zákonem  523/1992 Sb.v platném znění

 

Název položky

Počet/

Cena za položku v Kč

Poskytování daňového poradenství

1 hodina

1 500

Poskytování daňového poradenství klientům s  uzavřenou smlouvou  na účetnictví či daňové poradenství

1 hodina

1 000

Cestovné mimo katastr obce Brno

1 km

10

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Ceník pro poskytování účetních služeb

 

1)       vedení daňové evidence (  dříve jednoduché účetnictví) v souladu s §7b zák.č. 586/1992 Sb. v platném znění

 

Název agendy

Položka

Cena

Evidence příjmů a výdajů (zahrnuje i záznamní povinnost pro DPH)

1

již od 1 000,-

Název agendy  méně než 50 položek Položka Cena za položku v Kč

Paušální sazba měsíc – plátce DPH

1

1 500

Paušální sazba měsíc – neplátce DPH

1

1 000

Zpracování roční podkladů pro daňové přiznání

1

od 1 000

2)       vedení účetnictví  v souladu se zákonem  563/1992 Sb.v platném znění a prováděcích vyhlášek

 

Název agendy

Položka

Cena

Vedení účetnictví (zahrnuje i záznamní povinnost pro DPH)

1

již od 1.000,-

Název agendy  méně než  50 položek

Položka

Cena za položku v Kč

Paušální sazba měsíc – plátce DPH

1

1 500

Paušální sazba měsíc – neplátce DPH

1

1 000

Zpracování roční účetní závěrky

1

od 2 000

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.